lewende woord bloemfontein

'N GEMEENTE VIR DIE HELE GESIN

MEER OOR ONS

Welkom by ons!

Ons is 'n gemeente waar Christenskap weer soos in die boek van Handelinge (Hand. 3:19; Hand. 2:42-46) beleef word – dinamies, vrymakend en wat die samelewing vir Jesus liefdevol oorwen.

lees meer

Dienste

Ons hoofdiens is elke Sondag om 09:00. Almal is baie welkom. Ons vorige boodskappe is aanlyn beskikbaar in audio en video formaat

Kinderbediening

KruisKidz (kinders tot graad 7) vergader dieselfde tyd in die groot lapa. Ons volg 'n kragtige kurrikulum wat jou kind geestelik sal laat groei.

Praise & Worship (SALT)

Sondagaande het ons nie 'n formele diens nie maar kom ons om 17:30 bymekaar vir koffie en vanaf 18:00 lei Eugene ons in 'n tyd van lof & aanbidding.

Ons Visionêre Leiers

Neville & Elmarie Goodchild

NeviIle en Elmarie Goodchild is die visionêre leiers van Lewende Woord Bloemfontein sedert 2012. Lees  gerus meer oor Neville se visie vir ons gemeente

lees meer

True North Journey

MANNEBEDIENING

Beautiful Vroue

Vrouebediening

Immergroen Seniors

Seniorbediening

Jy kan 'n verskil maak!
You can make a difference!

Jou kennis, gawe of finansiële betrokkenheid stel Lewende Woord Bloemfontein instaat om ‘n groot verskil te maak in baie mense se lewens.
Your knowledge, gift or financial involvement enables Living Word Bloemfontein to make a big difference in the lives of many people!