lewende woord bloemfontein

'N GEMEENTE VIR DIE HELE GESIN

MEER OOR ONS

Welkom by ons!

Ons strewe daarna om 'n gemeente te wees waar Christenskap weer soos in die boek van Handelinge (Hand. 3:19; Hand. 2:42-46) beleef sal word – dinamies, vrymakend en wat die samelewing vir Jesus liefdevol oorwen.

lees meer

Senior Leraarspaar

Neville & Elmarie Goodchild

NeviIle en Elmarie Goodchild is die leiers van Lewende Woord Bloemfontein sedert 2012. Lees  gerus meer oor Neville se visie vir ons gemeente

lees meer

Dagboek & Gemeentenuus

Volledige nuusbrief (pdf)

Vrymakende WAARHEDE

AKTIWITEITE / BEDIENINGE

True North Journey

Mannebediening

Beautiful Vroue

Vrouebediening

SALT

  The Worship Connection

Plantasie

Tienerbediening

KruisKidz

Kinderbediening

Immergroen Seniors

Seniorbediening

Jy kan 'n verskil maak!
You can make a difference!

Jou kennis, gawe of finansiële betrokkenheid stel Lewende Woord Bloemfontein instaat om ‘n groot verskil te maak in baie mense se lewens.
Your knowledge, gift or financial involvement enables Living Word Bloemfontein to make a big difference in the lives of many people!