Slide background

Joh. 4:23 "Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom so sal aanbid."

Ons is 'n gemeente wat sterk klem lê op die feit dat ons almal geroep is om aanbidders te wees. Psalm 150 sê "Laat alles wat asem het die Here loof"

Musiek en Lofprysing wat ons op 'n sondag beleef is en moet 'n uitvloei wees van 'n lewenstyl van aanbidding. Alles wat ons doen vir die Here moet Hom eer en een van die grootste fokuspunte in ons lewe van aanbidding behoort 'n diensbare hart wees.

Ons Lof en aanbidding geskied tydens Sondag oggende in die eredienste, sondae aande en met ons aanbiddingsdiens wat bekend staan as SALT- Your Worship Connection.

Ons aanbiddingspan is ook betrokke in die stad met geleenthede soos ROOFTOPS Worship een keer n Kwartaal op Mimosa Mall se dak, Worship aande by skole en uitreike.

Om betrokke te raak by ons aanbiddingspan, kontak asb Eugene du Randt by 0825169909

kontak ons aanlyn