Slide background

Ek sien hoe God ‘n profetiese stem oprig in die midde van ‘n stukkende gemeenskap, om Sy genade en heelmaking te bedien aan elkeen wat vra. Ek sien mans en vrouens, jongmense en bejaardes, wat duidelik en sonder om te skroom vertel wat God se wil is, en dit uitleef. ‘n Generasie wat geestelike insig het, en dit profeties kan toepas waar dit nodig is.

Lewende Woord se ontstaan is gekenmerk aan ‘n profetiese woord van redding en herstel, en die werking van die Heilige Gees in mense se lewens. Hierdie woord is bevestig deur mense regoor Suid Afrika. Met ons openingsdag het Nevil Norden dit bevestig in ‘n Woord van God af. “Sy Gees sal kragtig werk , en SY Woord sal nie leeg terugkeer nie, maar alles doen waartoe dit gestuur is in hierdie bediening!”.

Ek sien hoe mense wat dieper geestelike insig verlang, ontdek dat God meer as godsdiens en tradisie is. Hulle verdiep in hul wandel met God en ontwikkel tot ongekende potensiaal deur die werk van die Heilige Gees deur hulle! Jong seuns en dogters breek deur die woorde van beperking wat oor hulle gespreek is, en styg uit bo alle verwagting- die vervulling van God se beloftes aan biddende ouers! Rebelse tieners keer terug na hul ouerhuise, vervuld met die Heilige Gees en word die seën wat kinders is! Ek hoor kleuters wat woorde van wysheid en insig spreek te midde van uitdagings in hul ouers se lewens. Klein kindertjies wat voorstel dat konflik deur gebed beredder word, bejaardes wat drome droom oor die toekomstige dinge wat God kom doen!

Duisende mense kom voor ‘n keuse testaan oor hul geestelike lewens: Kies die lewe! Vra na die Lewende Water! Soek na die Heilige Gees se werking! Bring jou hele lewe en gee dit oor! Hierdie stad het ‘n toekoms in Jesus Christus! Hierdie generasie kan lewe en hoop beleef op ‘n vlak wat vorige generasies nie geken het nie!

Ek bid vir jou! Mag jy kennis van Sy wil in alle wysheid en geestlike insig ontvang! Mag jou lewe vervul word met Sy Lewe!

Wees Geseënd!

kontak ons aanlyn